Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Faaliyet gösterdiği ülkelerde kurumsal vatandaşlık anlayışının gereği olarak topluma değer katma ve katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Şişecam Topluluğu, sosyal sorumluluk projelerinde önceliği çevre, spor, kültür-sanat ve eğitim alanlarına vermektedir.

“Cam Yeniden Cam” Projesi

​“Cam Yeniden Cam” Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biridir.

Şişecam Cam Ambalaj tarafından ÇEVKO Vakfı ve yerel yönetimlerle yapılan işbirliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen “Cam Yeniden Cam” Projesi, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biridir. Toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmayı amaçlayan proje üç temel hedef doğrultusunda yürütülmektedir:

  • Cam ambalaj geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratılması ve toplumun bilinçlendirilmesi,
  • Cam ambalaj atıklarının toplama altyapısının geliştirilmesi,
  • Cam ambalaj atıklarının toplanarak işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalaj atıklarının düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması.

Proje kapsamında, 2011 yılından günümüze toplam 190 bini aşkın ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitim verilmiş, yaklaşık 12.000 adet kumbara hibe edilmiş ve 550 bin tondan fazla ton cam ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmıştır. Böylece 200 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbon emisyonu önlenmiş, geri dönüşüm sayesinde elde edilen enerji tasarrufu, 23 bin konutun ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca 21 ilde toplam 130 ilçe belediyesiyle işbirliği yapılarak, toplumda bilinç oluşturulması, toplama altyapısının geliştirilmesi ve cam geri dönüşüm tesislerinin modernize edilmesi konularında destek sağlanmıştır.

1 adet cam şişe bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırmaktadır.

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, hammaddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 oranında azaltılmasını sağlamaktadır.

Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile 1 adet cam şişe üretmek için girdi olarak 1 adet cam şişe atığı kullanmak yeterli olmaktadır.

1 adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlanabilmektedir.

Rusya’da Toplumsal Projeler

Şişecam Topluluğu’nun temel ilgi alanları okul öğrencilerinin ve anaokulu çocuklarının sağlık ve mutluluğudur. Toplumun ve genel olarak halkın faydalanması için yapılan kurumsal girişimler bölgesel toplum eğitiminde yardımsever katılımları ve eğitime verilen katkıları içermektedir.