TR

Yönetim Kurulu Türkiye

​​​Prof. Dr. Ahmet Kırman
Başkan
2-Prof. Dr. Ahmet Kırman.png

Prof. Dr. Ahmet Kırman​, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği, Enstitü Müdürlüğü, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de başlayan Prof. Dr. Kırman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş​. Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 2006’dan bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdürmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nda, BTHE’de, IAV Yönetim Kurulu’nda, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Prof. Dr. Kırman’ın yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri çalışması bulunmaktadır.

Abdullah Kılınç
Başkan Vekili
Reha-Akçakaya.png

1990 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği’nden mezun olan Abdullah Kılınç, 2012 yılında Harvard Business School Advanced Management programını tamamlamıştır. 1992 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikası’nda Üretim Mühendisi olarak göreve başlayan Kılınç, 1995 yılında yine aynı fabrikada Üretim Şefi olarak görev yapmış, 1999 yılında Gürcistan Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikası’na Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2003 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi İş Geliştirme Müdürlüğüne getirilen Kılınç, sırasıyla Cam Ambalaj Grubu Ruscam Ufa Fabrikası Genel Müdürlüğü, Cam Ambalaj Grubu Rusya Operasyonları Üretim Başkan Yardımcılığı ve Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Kılınç, 2 Ocak 2014 tarihinden beri Cam Ambalaj Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sibel Koç Karacaoğlu
Üye
Sibel Koç Karaoğlu.png
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun olan Sibel Koç Karacaoğlu, çalışma hayatına 1998 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi’nde Finans Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Grup Şirketlerinden Sorumlu Finans Kaynakları Uzmanı ve Bütçe ve Mali ​​Kontrol Uzmanı görevlerinde çalışan Karacaoğlu, 2014 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak atanmıştır. 2016 yılı Ekim ayından bu yana Türkiye Cam Ambalaj Grubu Mali İşler Direktörü olarak çalışan Karacaoğlu’nun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır.​

.

Zeynep Hansu Uçar
Üye
6-Zeynep Hansu Uçar.png

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2015 yılından bu yana İştirakler Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2010 yılından itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve denetçilik görevlerini yürütmüş olan Uçar, halihazırda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. Uçar, ayrıca Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de 27 Kasım 2015 ve Camiş Yatırım Holding A.Ş.’de 27 Mart 2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.​

Faik Byrns
Bağımsız Üye
4-Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu.png

1973 yılında Amerika’da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerine Siyaset Bilimi eğitimi alan Faik Byrns, 1981-1982 yılları arasında MBA yapmıştır. 1983 yılında Yeminli Mali Müşavir (CPA) sertifikası alan Byrns, 1974-1980 yılları arasında Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde uçuş subayı olarak görev yapmıştır. 1982-1984 yılları arasında Coopers Lybrand’da denetçi, 1984-1987 yıllarında Suudi Arabistan’da McDonnell Douglas’ta Kıdemli Muhasebeci, 1987-1988 yılları arasında ise Venezuella’daki General Dynamics’te Muhasebe Müdürü olarak çalışmıştır. Türkiye’de 1988-1993 yılları arasında Vinnell-Brown Root’ta (VBR) Finans Müdürü, 1993-2003 yılları arasında ise Türkiye Coca-Cola İçecek, Şişeleme Grubu’nda üst düzey yönetici olarak görev almıştır. Anadolu Cam ve ilişkili taraflarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem
Bağımsız Üye
5-Halit Bozkurt Aran.png

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, 1984-1997 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde önce araştırma görevlisi olarak, daha sonra da Yardımcı Doçent unvanı ile Ticaret Hukuku ve Mesleki Fransızca derslerini yürütmüş, aynı zamanda yüksek lisans programında ders vermiş ve tez danışmanlığı yapmıştır. 1997 yılında Ticaret Hukuku alanında Doçent ve 2003 yılında Ticaret Hukuku alanında Profesör unvanlarını kazanmıştır. 1997-2011 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde önce Doçent sonra Ticaret Hukuku Profesörü olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, çeşitli yüksek lisans ve doktora tezlerinin yönetilmesinde görev almıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans, İsviçre Fribourg Üniversitesi’nde doktora, Yale Law School’da Amerikan Hukuku üzerine araştırma yapmıştır. 1998 yılından beri, kurucu ortağı olduğu Erdem & Erdem Hukuk Bürosu’nda başta Ticaret Hukuku olmak üzere özel hukukun çeşitli dallarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir. CMA-CMG firmasında 2011 yılından, Yılport Holding A.Ş.’de de 2013 yılından bu yana bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Ticari Uygulamalar Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Erdem, İstanbul Barosu üyesidir. Milletlerarası Ticaret Odası Konseyi’nde, International Bar Association’da, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu’nda ve çeşitli mesleki kuruluşlarda üyeliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem’in çeşitli tarihlerde yayınlanmış 9 adet bilimsel kitabı, 50’den fazla makalesi ve 4 adet çevirisi bulunmaktadır.​

​​