Çevre ve Enerji

​​​​Enerji Yönetimi

Faaliyetler için gerekli enerjinin verimli kullanılması, enerji tüketiminin azaltılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesi, Şişecam Cam Ambalaj Grubu için öncelikli konular arasında yer almaktadır. Daha az enerji kullanarak üretim yapmaya her zaman önem vermiş ve enerji verimliliği konusunu kurumsal stratejisine entegre etmiş olan Şişecam Cam Ambalaj Grubu, üretim verimliliğinin artırılması ve kalitenin geliştirilmesi için çaba harcarken, enerji tüketimini azaltmak için sistematik önlemler almaktadır.

Gelecekte de öncelikli konular arasında yer alacak olan enerji tüketiminin ve buna bağlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu, Şişecam Cam Ambalaj Grubu’nu yeni projeler geliştirmek için teşvik etmektedir. Şirket tedarikten üretime, dağıtımdan satışlara kadar faaliyetlerinin her alanında enerji verimliliğine önem vererek enerji yönetimi ve iklim değişikliği konularını stratejisinde önceliklendirmektedir.

Çevre Yönetimi

Şişecam Cam Ambalaj Grubu çevre koruma sorumluluğunun ​farkında bir kuruluş olarak, gelecek nesillere yaşanılacak bir dünya bırakılması gerektiğine inanmaktadır. Bu yaklaşım şirketin stratejik yönetiminin temel prensiplerinden biridir ve proseslerinin her safhasına entegre edilmiştir. Şirket’in hedefi, bütün çevre koruma faaliyetlerini bir Çevre Yönetim Sistemi yaklaşımıyla, mevzuata uygun ve sürdürülebilirlik prensiplerini dikkate alarak gerçekleştirmektir.

Şişecam Cam Ambalaj Grubu enerji yoğunluğu yüksek bir sektörde olduğu için, faaliyetlerinde enerji kullanımını azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak gibi öncelikli konulara odaklanmaktadır. Öncelik verilen diğer önemli konular; toplam sera gazı emisyonlarının ve atıkların azaltılması, doğal kaynakların korunmasıdır.

Cam Geri Dönüşümü ​

Cam ambalajın %100 geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olması ile çevreye karşı olumsuz etkileri önemli oranda azalmaktadır. Cam endüstrisinin yerel olması ve hammaddelerin yaygın olarak tüm coğrafyada mevcut olması nakliye kaynaklı olumsuz çevresel etkileri minimuma indirmektedir. Camın inert ve geçirimsiz olması sayesinde içerdiği ürünün tadına bir etkisi olmamaktadır. Ayrıca diğer ambalaj malzemelerinin aksine cam ambalajlar kalite kaybı olmadan sınırsız olarak yeniden değerlendirilebilir. Kısaca cam geri dönüşümü, sonu olmayan bir hikayedir.

Geri dönüşüm süreci atığın oluştuğu noktada, yani ürünlerin kullanım aşamasının sonunda, ayrıştırılması ve ayrı toplanması ile başlar. Bunların işlenip ikincil hammadde haline getirilmesi ile devam eder ve geri dönüştürülmüş maddelerin üretime dâhil edilmesi ile son bulur. Çöpten kurtularak geri dönüştürülen camlar, katı atık depolama alanlarının faydalı ömrünü uzatmaktadır. Evsel atık miktarının azaltılmasının yanı sıra, cam atıklarının geri dönüşümü ile elde edilen cam kırıkları, cam ambalaj üretiminde çok önemli bir girdi konumundadır. Geri dönüştürülen camının yeniden ergitilmesi temel hammaddelerden büyük tasarruf sağlamaktadır. Örneğin 100kg cam kırığı kullanılarak, yaklaşık 120kg hammadde tasarrufu sağlanır. Geri dönüştürülen camın yeniden ergitilmesi birincil hammaddelerin ergitilmesine göre %25-30 daha az enerji gerektirir ve havaya salınan karbondioksit miktarı %50 azalır. Aşağıdaki grafik cam üretiminde kullanılan cam kırığı oranına göre karbondioksit salamındaki azalmayı göstermektedir.

Cam geri dönüşümü bir kazan-kazan oyunudur. Sağladığı maliyet tasarrufları ile sanayi şirketi kazanır, çevresel etkilerin azalması ile çevre kazanır, yarattığı iş imkânları ile kişiler kazanır ve en önemlisi bu faydalar sürdürülebilir niteliktedir. Ancak önemli olan bu sürecin işleyebilmesi için geri dönüşümün toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesidir. Dünyamızın geleceğini şekillendiren geri dönüşüm, günlük yaşantının bir parçası olarak görülmelidir.

Camın özellik kaybı olmadan hep sağlıklı kalan ve kalite kaybı olmadan geri dönüştürülen tek ambalaj malzemesi olduğunu anlatmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak gerekmektedir. Aynı zamanda herkesin sorumlu ve duyarlı günlük davranışlarıyla sürdürülebilirliğe dolayısıyla sağlıklı bir geleceğe katkısı olabileceği unutulmamalıdır.

Türkiye’deki cam geri dönüşümü konusunda iyileştirmeler sağlamak üzere Şişecam Cam Ambalaj 2011 yılından itibaren “Cam Yeniden Cam” projesini başlatmıştır. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, toplumda bilinç oluşturulması, toplama altyapısının geliştirilmesi, cam geri dönüşüm tesislerinin modernize edilmesine yöneliktir. Projede bu çalışmalar eş zamanlı olarak ele alınıp 2020 yılında tesislerimizde %60 dış cam kırığı kullanımı hedeflenmektedir. Bu projedeki esas amaç toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişi sağlamaktır.

Çevre Dostu Ürünler

Şişecam Cam Ambalaj Grubu tasarım ve üretim tekniklerini geliştirerek mevcut ürünlerini sürekli hafifletme çabası içindedir. Hafifletme çalışmaları ile üretilen ambalajın hacminde, dayanımında ve görsel kalitesinde kayıp olmaksızın hammadde, enerji ve su tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca cam ambalajın karbon ayak ​izini düşürme, daha az malzeme ile daha fazla ürün üretme, ürün nakliyesinde avantaj elde etme, dolu ürünün nihai kullanımında taşıma kolaylığı sağlamaktadır.​