Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

​Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj Grubu 2,3 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesiyle, dünyanın öncü ve en büyük beşinci ​​cam ambalaj üreticisidir. Sahip olduğumuz bu konum, itibarımızın ve mirasımızın bize yüklediği sorumluluklarla birlikte, sürdürülebilirliği bizim için hayati bir öncelik haline getirmektedir.

Şişecam Cam Ambalaj Grubu, enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur. Bu nedenle Grup olarak en fazla etkiyi sağlayabileceğimiz alanlar önceliklendirilirken, enerji tüketimi ve buna bağlı sera gazı emisyonlarının azaltılması, aynı zamanda tüm işletmelerimizin enerji verimliliğinin artırılması konuları doğal olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye ve yurtdışındaki faaliyetlerimizi, tüm yönleriyle yenilik odaklı, uluslararası çalışma standartlarına uygun ve en iyi uygulamaları esas alacak şekilde gerçekleştirme yönünde büyük adımlar atılmaktadır. Dünya standartlarında bir cam ambalaj üreticisi olarak, Türkiye’deki tüm fabrikalarımız Kalite (ISO 9001 ve ISO/TS 16949), Çevre (ISO 14001), Enerji (ISO 50001), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG 18001) Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde uyumluluk için belirlenmiş olan ulusal gereklilikler yerine getirilmekte, çoğunlukla da ötesine geçilmektedir.

Şişecam Cam Ambalaj Grubu, kaliteli ürün gamını geliştirmek, enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak hedefleriyle, teknoloji ve inovasyona yoğun yatırım yapmaktadır. Hedefimiz, her sene cam kırığı kullanım oranını %10 artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda, paydaşlarımızla atık cam geri dönüşümü altyapısını iyileştirmek için yoğun işbirliği gerçekleştirilmektedir.

Şişecam Cam Ambalaj Grubu olarak sürdürülebilirlik konusundaki gelişimimizi devam ettirmek, bundan sonra da en öncelikli hedefimiz olacaktır.