TR

Özel Durum Açıklamaları

30.01.2020 Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim 31.01.2020 Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim 10.02.2020 2020 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Sonuç Bölümü 23.03.2020 Denetçi Seçimi 26.03.20 Kar Dağıtım 26.03.20 Yönetim Kurulu Görev Dağılım 26.03.20 YK Komiteleri 14.04.20 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi 27.04.20 Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim 27.04.20 Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim 04.05.20 OOO Ruscam Glass Packaging Holding Şirketinin Pokrov Fabrikasının Faaliyete Geçmesi 28.05.20 7244 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılı Kâr Payı Ödemelerimizin Taksitler Halinde Ödenmesi 14.07.20 Birleşme YKK Güncelleme 14.07.20 Birleşme SPK Başvurusu Güncelleme 24.07.20 B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 24.07.20 Olağanüstü Genel Kurul 24.07.20 Şirketimiz Tarafından Yapılan Ortaklara İnceleme Hakkı Duyurusu Hk 28.07.20 7244 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılı Kâr Payı Ödemelerimizin Taksitler Halinde Ödenmesi 08.01.19 Üst Düzey Yönetici Değişikliği Hk. 18.01.19 TİS'le İlgili Bildirim 04.02.19 2019 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Sonuç Bölümü 12.02.19 Üst Düzey Yönetici Ataması 13.02.19 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu 13.02.19 2018 Yılı Karının Dağıtımı 05.03.19 Esas Sözleşme Tadili Hakkında İzinlerin Alınması 06.03.19 Rusya Gorokohovets Fabrikasında Çıkan Yangın Haberleri Hakkında 07.03.19 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 07.03.19 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Teklifi 07.03.19 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 08.03.19 Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Onayı 08.03.19 Yönetim Kurulu Komite Seçimleri 28.03.19 Genel Kurul Kararlarının Tescili 29.03.19 Grup Toplu İş Sözleşmesi 03.04.19 Esas Sözleşme İlanı 10.06.19 Bursa Cam Ambalaj Deposunda Yangın 24.06.19 Mersin Fabrikası Fırın Yatırımı 31.07.19 OOO Ruscam Glass Packaging Holding Şirketinin Pokrov Fabrikasının Faaliyete Geçmesi 12.01.18 Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hakkında 22.01.2018 Üst Düzey Yönetici Değişikliği Hk. 30.01.18 İlişkili Taraf İşlemleri Sonuç Bölümü 21.03.18 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 21.03.18 Üst Düzey Yönetici Ataması 02.04.18 Yönetim Kurulu Komite Seçimleri 11.04.18 Borçlanma Aracına Garanti Verilmesi 25.07.18 Eskişehir D Fırını Yatırımı 05.09.18 Mersin Fabrikası Fırın Yatırımı 31.01.17 2017 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 29.03.17 2016 Yılı Karının Dağıtımı 29.03.17 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı 29.03.17 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 30.03.17 Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Dağılımı 30.03.17 Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 30.03.17 Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 31.03.17 Rusya Şirketleri Sermaye Artırımı 13.04.17 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 13.04.17 Esas Sözleşme Tadili 13.04.17 Esas Sözleşme 20.04.17 Hisse Devir Sözleşmesi 10.05.17 Grev Kararı Alınması 22.05.17 Grev Ertelenmesine İlişkin Duyuru 26.05.17 Sermaye Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 29.05.17 Sermaye Artışına İlişkin SPK Başvurusu 01.06.2017 2016 Nakit Temettü Dağıtımına İlişkin Bilgilendirme 08.06.2017 Grup Toplu İş Sözleşmesi 13.06.17 Finansal Duran Varlık Satışı 16.06.2017 Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim 19.06.2017 Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim SPK Başvurusu 21.07.2017 Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Dağıtım Tarihi 21.07.2017 Sermaye Artırımı İhraç Belgesi 26.07.2017 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili 05.09.2017 Birleşme Tescili 04.10.17 Eskişehir D Fırını Yatırımı 26.12.2016 TİS'le İlgili Bildirim 27.10.2016 Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi Hakkında 24.08.2016 Şirket Merkez Adresi Değişikliği 28.06.2016 Toplu İş Görüşmesi Sonucu 20.06.2016 Grev Kararı Alınması 31.05.2016 Finansal Duran Varlık Satışı 26.05.2016 Toptan Alış Satış İşlemleri Kapsamında Hisse Satış İşlemi Bildirimi 19.04.2016 Rusya Şirketleri Sermaye Artırımı 01.04.2016 Olağan Genel Kurul Tescili 31.03.2016 TİS'le İlgili Bildirim 24.03.2016 Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi 24.03.2016 Yonetim Kurulu Görev Dağılımı 24.03.16 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 18.03.2016 Finansal Duran Varlık Satışı 15.03.2016 Toptan Satışlar Pazarında Hisse Satış İşlemi Bildirimi 03.03.2016 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 02.02.2016 2016 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 01.04.2015 Olağan Genel Kurul Tescili 02.03.2015-2014 Yılı Kar Dağıtım 04.03.2015 Hisse Satışı 05.03.2015 Finansal Duran Varlık Satışı 10.07.2015 Hisse Alımına İlişkin Bilgi 12.03.2015 Kredi Garantörlüğü 21.04.2015 Hisse Alımına İlişkin Bilgi 24.02.2015 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi 24.03.2015-2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 24.03.2015 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 24.03.2015 Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi 30.01.2015 Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 30.11.2015 Hisse Alımına İlişkin Bilgi 30.11.2015 Rusya Şirketleri Sermaye Artırımı 31.12.2015 Politika Değişikliği Genel Kurul İlanı 02.01.2014 Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Ve Başkan Yardımcı Değişikliği 03.04.2014-2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 03.07.2014 SPK Onayı 04.12.2014 Merefa Glass Company'nin Üretimine Geçici Olarak Ara Vermesi Hk 05.12.2013 Eskişehir 3.Fırın Ve Mersin Kapasite Artırımı 09.12.2014 Hisse Satışı 10.07.2014 Sermaye Artırımı Tescil Ve Pay Dağıtım Tarihi 10.11.2014 Finansal Duran Varlık Satışı 11.04.2014-2013 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili 11.07.2014 Kredi Garantörlükleri 18.11.2014 Hisse Satım Sözleşmesi İmzalanması Hakkında 19.06.2014 Grev Kararı Uygulaması 21.11.2014 Finansal Duran Varlık Satışı 23.10.2014 Hisse Satım Sözleşmesi İmzalanması Hakkında 24.06.2014 Kredi Garantörlüğü 24.10.2014 Hisse Satım Sözleşmesi İmzalanması Hakkında 24.12.2014 Bağlı Ort. Rüçhan Hakkı Kullanımı 25.02.2014 Yılı Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 26.05.2014 Sermaye Artışı 27.05.2014 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi 27.06.2014 Bakanlar Kurulu Kararı İle Grev Ertelemesi 28.05.2014 Grev Kararı Alınması 28.05.2014 Sermaye Artışına İlişkin Spk'ya Basvuru 30.06.2014 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları İletişim Bilgileri 31.01.2014 Kredi Garantörlükleri 30.01.2014 TİS İle İlgili Bildirim 04.07.2014 İhraç Belgesi 29.08.2014 Yönetici Ataması 01.03.2013 Genel Kurul Tescil Tarihi 02.01.2013 Topkapı Fabrikasının Üretim Faaliyetinin Durdurulması 02.09.2013 Jsc Mina İkinci Fırın Yatırımı 03.01.2013 Gazete Haberi Hakkında 03.04.2013 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 03.04.2013 Gelir Tablosu Format Değişikliği 03.10.2013 Bağlı Ortaklık Yeniden Yapılandırma Süreci Hakkında Bilgilendirme 04.09.2013 Eskişehir Sermaye Artırımı 05.12.2013 Eskişehir 3.Fırın Ve Mersin Kapasite Artırımı 06.03.2013 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 07.03.2013 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu 07.03.2013 Kar Payı Dağıtım Teklifi 08.04.2013 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 09.10.2013 Gayrimenkul Satışı 11.06.2013 Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar 13.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu 14.11.2013 EBRD Hisse Alımı 15.03.2013 Topkapı Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Tüm Ön Çalışmaların Yapılması 15.05.2013 Genel Kurul Tescil İşlemi 16.12.2013 ING Bank Kredi Garantörlüğü 17.04.2013 Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri 17.05.2013 Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 17.12.2013 Yönetici Ataması 19.02.2013 Bağlı Ortaklık Birleşme Başvurusundan Sarfinazar Edilmesi 21.01.2013 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Başvurusu 22.01.2013 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu 22.05.2013 Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu 25.11.2013 Kredi Garantörlüğü 26.11.2013 Deutsche Bank Garantörlüğü 27.02.2013 Kar Dağıtım Politikası 27.03.2013 Borçlanma Aracına Garanti Verilmesi 28.02.2013 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 28.06.2013 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.06.2013 OAO Ruscam- Pokrovsky Fabrikasının Üretim Faaliyetine Ara Verilmesi 29.11.2013 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Arsa Alım Güncelleme 30.12.2013 Topkapı Gayrimenkulleri Hakkında 01.06.2012 Sermaye Artırım Kararı 03.07.2012 Sermaye Tescil İşlemi Ve Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi 03.12.2012 Topkapı Faaliyetinin Durdurulması Ve Kısmen Taşınması 05.09.2012 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği 09.05.2012 Kredi Garantorluğu 12.09.2012 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği 13.11.2012 Kurumsal Temsilci Çagrı İlani 15.03.2012 Esas Sözleşme Tadili 15.10.2012 Gazete Haberi Hakkında Düzeltme 17.05.2012 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı, Komitelerin Seçimi Ve Çalışma Esasları 17.08.2012 Tis Sonucu 17.12.2012 Hisse Alımı 18.05.2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 19.01.2012 Yenisehir 4. Fırın Yatırımı Tamamlanması 19.04.2012 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu 19.04.2012 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 19.04.2012 Kar Payı Dağıtımı 20.01.2012 Bağlı Ortaklık Yeniden Yapılandırma Süreci 20.11.2012 Bağlı Ortaklık Birleşmesi Ve Spk Başvurusu 22.11.2012 33 Nolu Dipnot Düzeltilmesi 24.01.2012 Kredi Garantorluk 24.12.2012 Massimobilia Hisse Alımı 26.11.2012 Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı Ve Esas Sözleşme Değişikliği 28.12.2012 Olağanüstü Genel Kurul 29.08.2012 Bağlı Ortaklık Birleşmesi 30.04.2012 Tis Görüşmesi Başlangıcı 08.03.2011 Yatırım Kararı Hakkında 15.04.2011 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 17.08.2011 Kredi Garantorluk 18.11.2011 Eskisehir Yatırım Kararı 21.11.2011 Eskisehir Yatırımı 22.03.2011 Kar Dağıtımı 24.05.2011 Yönetim Kurulu Üye Seçimi 25.02.2011 Merefa Glass Company Hakkında