İletişim

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve Şişecam Topluluğu şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. iş ortakları ile açık rızanız kapsamında, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel verinin tanımı:

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres, e-posta adresi ve telefon bilgileri, ses ve görüntü gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Kişisel verileriniz, öncelikle Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle, tanıtım ve reklam faaliyetleri gibi faaliyetlerimizle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, iletişim bilgileriniz ile diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

- Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;
- Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
- Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması;

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce iletmiş olduğunuz bilgileriniz, iletişim izniniz ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı sigorta şirketlerine, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışı kurumlara ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İletişim Formu

Lütfen tam adınızı girin
Lütfen e-posta adresinizi girin
Lütfen firma girin
Lütfen telefon numaranızı girin
Lütfen konu seçin
Lütfen sipariş miktarını girin
Lütfen sektör girin
Lütfen ülke girin
Lütfen mesajınızı girin
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
* Doldurulması zorunlu alanlar

İletişim Bilgileri

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
ŞİŞECAM GENEL MERKEZİ
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A
34947 Tuzla/İSTANBUL
0850 206 50 50
0850 206 40 40
info@sisecamcamambalaj.com
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Mersin Fabrikası
Yeni Taşkent Kasabası Toroslar Mah. Tekke Cad. No:1 33100 Yenitaşkent, Mersin
(0850) 206 70 70
(0850) 454 28 29
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Yenişehir Fabrikası
Tabakhane Mah. Şişecam Cad. no:1 16900
Yenişehir, Bursa
(0850) 206 10 00
(0850) 280 10 22
Anadolu Cam Sanayii A.Ş
Eskişehir Fabrikası
75. Yıl Mahallesi (OSB mah.) Şehitler Bulvarı No:6 Odunpazarı, Eskişehir
(0850) 206 52 00
(0850) 206 52 02
LLC Ruscam Management Company
Ulitsa Iskry, 17A 129344, Moskow, Russia
(007 495) 662 70 00
(007 495) 662 41 88
LLC Ruscam Glass Packaging Holding
Gorokhovets Fabrikası
84, Gagarin Str. Gorokhovets, 601481 Vladimir Region, Russia
(007 492) 382 40 52 - 53
(007 492) 382 39 81
LLC Ruscam Glass Packaging Holding
Pokrovsky Fabrikası
Sovetskaya Street, 96, 162430 Vologda Oblast Chagodashensky Region, Sazanova, Russia
(007 817) 413 11 40/120
LLC Ruscam Glass Packaging Holding
Ufa Fabrikası
450028, Bashkortostan Ufa, Proizvodstvennaya 10/1 Ufa Bashkortostan Republic Russia
(007 347) 292 40 53
(007 347) 292 40 52
LLC Ruscam Glass Packaging Holding
Kirishi Fabrikası
Volkhov Highway 11, Kirishi, Leningradskaya Region 1878110, Russia
(007 813) 689 69 03
(007 813) 685 35 34
LLC Ruscam Glass Packaging Holding
Kuban Fabrikası
Krasnodar Kurgannaya Str. 1A, Krymsk City Krasnodar Region, Russia
(007 492) 382 40 03
JSC Mina
Ksani Village Mtskheta Region, 3312 Georgia
(0099 532) 449 981
Merefa Glass Company
84-A Leonivska Str.Merefa, 62472, Kharkiv region, Ukraine
(007 495) 662 70 00
LLC Energosystems
Krasnodar, Kurgannaya Str. 1A, Krymsk, Krasnodar Region, Russia
(007 495) 662 70 00
CJSC Brewery Pivdenna
65496, Odessa region, Ovidiopol Dist., Tairove, 5 Pyvovarna Str. Ukraine
(0080 48) 716 79 79
(0080 48) 716 79 79
Anadolu Cam Investment B.V.
Strawinskylaan 523 1077XX Amsterdam, Hollanda
(0031 621) 44 11 91
Balsand B.V.
Strawinskylaan 523 1077XX Amsterdam, Hollanda
(0031 621) 44 11 91
AC Glass Holding B.V.
Strawinskylaan 523 1077XX Amsterdam, Hollanda
(0031 621) 44 11 91